Registracija

U našem objektu, pored tehničkog pregleda motornih vozila, i bez odlaska u MUP, možete izvršiti :

  • kompletnu registraciju vozila

Da biste izvršili registraciju vašeg vozila, neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  • saobraćajna dozvola

  • overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila

  • polisa obaveznog osiguranja

  • lična karta

Registracija vozila važi godinu dana, a možete je produžiti 30 dana pre isteka. Prilikom registracije dobija se nova registarska nalepnica.